Graphic Designer

Design Tiranë Full Time

web:in Development House, Google Partner, ka hapur pozicionin vakant të punës: Graphic Designer

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Ideimi dhe krijimi i logo-ve, broshurave, video prezantimeve dhe kontentit të ndryshëm për web dhe rrjete sociale.

  • Zhvillim/Propozim kompozime grafike që i përshtaten kërkesës së klientit.

  • Prezantim idesh dhe konceptesh të reja tek Project Manager.

  • Realizim projektesh dhe detyra të caktuara grafike nga Project Manager.

  • Bashkëpunim grafik dhe koordinim i përditshëm me kolegët.

  • Mbledhje dhe raportime me stafin mbi ecurinë dhe realizimin e projekteve sipas afateve të paracaktuara.

  • Respektimi i deadline-ve të përcaktuara.

Aftësitë e kërkuara:

– Njohuri shume te mira mbi paketën Adobe (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign Adobe Premiere).

– Të ketë njohuri të mira të gjuhëz angleze.

– Aftësi në përgatitjen e dokumentave dhe raporteve teknikë.

– Të jetë origjinal, me sens të lartë kreativiteti dhe vizualiteti.

– Të jetë i kujdesshëm ndaj detajeve.

– Të jetë fleksibël, entuziast dhe konfident.

*Minimalisht 1-2 vite eksperiencë

Dokumentat e nevojshme për të aplikuar:

– CV me foto.

– Portofolio e puneve te mëparshme

Portolofio duhet të përmbajë:

– 1-3 versione logosh bashkë me brand book.

– 1-3 versione Social Media Desing.

– 1-3 versione Web Desing.

– 1-3 Versione fletpalosje broshura.

Duke ju falënderuar për konsideratën tuaj ju njoftojmë se vetëm kandidatet që plotësojnë të gjitha kushtet e sipërpërmendura do te njoftohen për fazat e intervistimit.

Ju faleminderit për bashkëpunimin!

Rruga Haxhi H. Dalliu 7, Tiranë

Search Filters